Hondenopvoedingsinstituut DE ROEDEL             
Internationaal Gedragstherapeutisch Centrum 
 Home
 Opvoeden? Natuurlijk!
 De Roedelmethode®
 Aannamen
 Hoe en Wat
 Prijzen
 De HFB; hands free!
 Beschikbaarheid
 Reserveren
 Speciale Leergang
 Strippenweekends
 Boeken
 Dog Cognition
 Opleiding RM®
 Roedel Relaties
 Roedelkronieken
 Media
 Over ons
 Contact
 Links

© 2003 - 2018
Hondenopvoedingsinstituut
De Roedel

Niets van deze site mag zonder toestemming op welke manier dan ook overgenomen worden.

   

 

Boeken

Honden trainen volgens de regels van de natuur met de Roedelmethode®, Deel 1
Natuurlijk opvoeden doe je zo!
Oktober 2012, Deel 1; vijfde herziene druk,ISBN 9789038913780
Uitgeverij Elmar, Rijswijk
prijs € 24,95
280 pagina’s / 16 x 23,5 cm
paperback geïllustreerd
Eerste druk 1998
2e (herziene) druk 2003
3e druk mei 2007
4e druk april 2010
5e herziene druk oktober 2012

Nu ook als ebook verkrijgbaar!
Van nature vertoont een hond roedelgedrag en op dit gegeven is de opvoedings- en trainingsinstructie in dit boek gebaseerd. Het natuurlijk gedrag van de hond is het uitgangspunt bij alle lessen die aan bod komen. Dit maakt de methodiek geschikt voor elke hond, ongeacht de leeftijd van het dier.

Een onmisbaar boek voor elke hondenbezitter! In negen heldere lessen, toegelicht met veel instructiefoto's, worden aan de hand van een oefenschema technieken aangeleerd om ongewenst gedrag van de hond beheersbaar te maken en gewenst gedrag te stimuleren. Dat alles gebaseerd op de steeds meer gewaardeerde Roedelmethode, die uitgaat van het natuurlijk gedrag van de hond.

De instructies zijn zodanig dat iedereen zelfstandig zijn of haar hond kan opvoeden en trainen, met blijvend resultaat en zonder het natuurlijke gedrag en het karakter van de hond geweld aan te doen.

Biblion recensie, Redactie:

Door ervaring met het trainen van honden hebben de auteurs een methode ontwikkeld die beoogt de relatie (ranghogere) baas-(ranglagere) hond tot stand te brengen op een voor de hond natuurlijke manier omdat hij uitgaat vanuit de zienswijze van de hond.

Duidelijk wordt uitgelegd waarom de rangorde zo bepalend is voor de opvoeding van de hond. In de eerste 3 hoofdstukken komen aan de orde van pup tot volwassen hond en waarom die eerste 17 weken zo belangrijk zijn met de consequenties en gedragsleer.
Daarin wordt ingegaan op de communicatie die wordt bemoeilijkt tussen mens en hond omdat de mens verbaal en de hond non-verbaal is ingesteld.

In de volgende 2 hoofdstukken komen de praktijklessen aan bod waarbij in het hoofd geprent dient te worden: gedrag dat beloond wordt wil de hond herhalen. De oefeningen die worden beschreven zijn o.a. volgen, spelen, bek openen, bij de baas komen en verder worden subtiele dominantie-oefeningen beschreven. Voorts wordt verteld hoe je kunt evalueren zodat je in je eigen tempo de hond kunt trainen.
Een prima boek omdat er zo diep op de theorie wordt ingegaan en de praktijklessen zo duidelijk worden uitgelegd. Bevat zwartwitte en kleurenfoto's van verschillend formaat.


Inleiding bij de vijfde herziene druk
Toen wij het boek over de Roedelmethode® schreven, was het ons doel dat het zowel een theoretisch als een praktisch boek moest worden. Hierbij zou de nadruk liggen op de praktijk, ondersteund door de theorie voor een beter begrip van de hondentaal en de hondse belevingswereld.
Het boek moest vooral herkenbaar, toetsbaar en meetbaar zijn voor elke hondeneigenaar en hondenliefhebber. Met dit doel voor ogen hebben we keuzes gemaakt. Zo hebben wij ons bij het beschrijven van de leerprocessen beperkt tot de gekende ontwikkelingsfasen van de pup met daarbij enkele van de gedragsmatige implicaties. Ook hebben we ervoor gekozen om bij de betekenis en het doel van het volgen, het markeren en de geur en lichaamstaal, vooral de praktische aspecten aan bod te laten komen.

Wat we bewust buiten beschouwing hebben gelaten is het belangrijke sociale leren.
Hoe leert een pup de hondse (geur en lichaams)taal en communicatie?
Hoe hij leert welke geur en lichaamstaal betekenis heeft en wat die betekenis is?
Hoe ontwikkelt een pup zich tot een zeer sociaal en communicatief wezen en… hoe kunnen wij mensen hierop inspelen en onze relatie met onze hond dankzij deze kennis verbeteren?
Omdat het sociale leren erg omvangrijk is en van groot belang voor honden, besloten we dit uitgebreid te beschrijven in een apart boek: Deel II over de Roedelmethode®. Hierbij komen ook de leerprocessen, het volgen, het markeren en de geur en lichaamstaal ruimschoots aan bod, met daarbij vooral… wat dat alles in geur en lichaamstaal te betekenen heeft voor onze hond.
Dankzij het tweede deel over de Roedelmethode® kan de derde druk van Deel I dan ook ongewijzigd verschijnen en blijven onze doelen over de theorie en de praktijk van het eerste boek gehandhaafd. Dat er behoefte is aan een derde druk van het eerste deel geeft aan dat we in onze opzet zijn geslaagd. Voor de geïnteresseerde lezer, die zijn hond beter wil begrijpen en meer inzicht wil krijgen in de achtergronden van de Roedelmethode®, is Deel II ongetwijfeld een welkome aanvulling op het eerste deel!

Honden trainen volgens de regels van de natuur met de Roedelmethode®, Deel 2
Natuurlijk opvoeden door sociaal leren
Oktober 2012, Deel 2; derde herziene druk!ISBN 9789038917870
1e druk 2008
2e druk december 2011
3e herziene druk oktober2012
Uitgeverij Elmar, Rijswijk
prijs € 24,95
271 pagina's
16 x 23,5 cm
paperback geïllustreerd

Nu ook als ebook verkrijgbaar!
Het perspectief van onze hond is hondentaal die bestaat uit geurentaal, lichaamstaal en de combinatie van die twee. Mensen zijn juist verbaal en visueel ingesteld.
Geur en lichaamstaal zijn voor ons onbekende taalaspecten. Hierdoor bekijken wij de hondentaal bijna onoverkomelijk vanuit onze menselijke beleving en zijn de hondse taalaspecten in de dagelijkse praktijk van de opvoeding nauwelijks terug te vinden.
Door ons te verdiepen in het hondse perspectief, in zijn sociale leren, zijn geur en lichaamstaal, kunnen we miscommunicatie voorkomen en de taal van onze hond beter begrijpen, verstaan en spreken!

Iedere hondenliefhebber is ervan overtuigd, dat de eerste levensfase van een pup in het nest erg belangrijk is. Hier leert hij de beginselen van de hondentaal; het sociale leren.
Toch is dit het eerste boek waarin het sociale leren van honden uitgebreid beschreven staat.
Een onmisbaar boek voor elke hondenbezitter, over wat een hond leert en vooral; welke betekenis hetgeen hij leert heeft in zijn eigen hondentaal.

Stap voor stap, aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk, wordt je meegevoerd in de belevingswereld en de eigen taal van je hond, zowel theoretisch als in de praktijk. Voor elke hondenbezitter, want sociaal leren begint direct na de geboorte, maar gaat een heel hondenleven door!

NBD|Biblion recensie, Winy van Gils:

Een niet alledaags boek over hondenopvoeding. De rol van de hondenmoeder is het uitgangspunt van dit boek. Imitatie ervan, door ons, is voor de hond duidelijke taal. Het is een perfecte manier om honden consequent op te voeden. De reden dat het nogal eens mis gaat, het antropomorfisme van de hondeneigenaren, leidt tot miscommunicatie tussen baas en hond. Aan de orde komen: de 'zekere' houding die de baas ten overstaan van de hond dient in te nemen, roedel en rangorde, hoe honden leren en verder alles wat nodig is voor een goede opvoeding van een betrouwbare hond. Dit boek helpt mee aan een goede communicatie tussen baas-hondrelatie waardoor bijtincidenten voorkomen worden. Het is wel even puzzelen om tussen de theorie de praktische informatie te vinden. Dat is het enige minpuntje van dit boek. Met heel veel kleurenfoto's, literatuurlijst en register.


Media
Recentie Deel 2 in maandblad Hondenmanieren, maart 2012
Recentie in Maandblad ‘Hondenleven’, oktober 2008
Voor onze vlaamse klanten
Onze 'Malamute' Kaya 28.11.1997 – 03.06.2009
Boek Deel 1 bestellen, zonder verzendkosten
Boek Deel 2 bestellen, zonder verzendkosten

naar boven