Hondenopvoedingsinstituut DE ROEDEL             
 Home
 Nieuws
 Agenda
 Opvoeden? Natuurlijk!
 De Roedelmethode
 Aannamen
 Hoe en Wat
 Prijzen
 De HFB; hands free!
 Beschikbaarheid
 Reserveren
 Speciale Leergang
 Strippenweekends
 Boeken
 Dog Cognition
 Opleiding RM
 Roedel Relaties
 Roedelkronieken
 Media
 Over ons
 Contact
 Links

© 2003 - 2020
Hondenopvoedingsinstituut
De Roedel

Niets van deze site mag zonder toestemming op welke manier dan ook overgenomen worden.

   

 

Nieuws

Nieuw logo op de hfb en we hebben nu ook leren verstelbare onderslips (halfcheck)Afscheid van Arjen van Alphen namens de Stichting De Roedelmethode

“Beoordeel nooit de buitenkant, de echte waarheid zit van binnen”, dat is de titel van het artikel dat Arjen afgelopen najaar schreef voor het blad LosVast, het tijdschrift voor instructeurs uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Instructeurs in Hondenopvoeding en –opleiding.

Arjen vervolgt, “Met deze zinsnede sloeg mijn oma mij steevast rond de oren als ik als kind weer eens een oordeel klaar had over iets.” Met die zinsnede nodigt Arjen iedereen uit om ook deze manier naar honden te leren kijken. Om de moeite te nemen om de rijke belevingswereld van de hond in te stappen. Om te proberen zoveel meer te begrijpen van de zintuigen en het brein van honden en van hun emotionele en lichamelijke behoeftes zodat we een diepe vertrouwensrelatie met onze honden kunnen opbouwen. Het is de diepe wens om dat voor elkaar te kunnen krijgen die geleid heeft tot de ontwikkeling van De RoedelMethode.

Het is inmiddels al weer 30 jaar geleden dat De RoedelMethode werd opgezet door Arjen en Francien. Dierenarts Johan Hoevers verzuchtte in die tijd regelmatig dat het toch frustrerend was dat zelfs honden die op gehoorzaamheidswedstrijden prijzen wonnen, zich vaak bij de dierenarts nauwelijks lieten hanteren. Door de bazen niet in bedwang konden worden gehouden. Dat moest toch anders kunnen. Hij ondersteunde de visie van Arjen en Francien dat er een nieuwe methode moest komen die zich niet zo zeer op gehoorzaamheid zou richten maar op een diepe vertrouwensband tussen baas en hond.

Kenmerkend voor De Roedelmethode is dat theorie en praktijk in samenhang met elkaar werden ontwikkeld. Over de vele jaren heen heeft Arjen er voor gezorgd dat De Roedelmethode een samenhangende theorie bevat die gebaseerd is op een grote hoeveelheid wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van de mentale en fysieke mogelijkheden van hond en mens, en de ontwikkeling van sociaal gedrag bij hond en mens. Samen met Francien vertaalde hij die theorie naar een vorm die in de praktijk toepasbaar was. De eerste uitgave van deel 1 van De Roedelmethode stamt al uit 1998 en beschrijft, een deel van de handelingen behoren nog steeds tot de kern van De Roedelmethode.

In 2002 besloten we gezamenlijk een onderzoeksteam te formeren dat op wetenschappelijke wijze onderzoek zou gaan doen naar de fundamenten van de praxis van De RoedelMethode, namelijk of de vertaling van de opgestelde theorie ook daadwerkelijk in de praktijk zo terugkomt als Arjen en Francien hadden beschreven. Passend bij De Roedelmethode is dat iedereen in het team in gezet werd op een manier die het team het beste ondersteunde. Arjen was de leider waar het ging om het sociaal wetenschappelijk onderzoek en de theorie van De RoedelMethode, Francien was dat voor het literatuuronderzoek, Catholijn en Arjen waren samen verantwoordelijk voor de opzet van de experimenten, Manou was de onbetwiste leider bij het uitvoeren van de experimenten, Catholijn en Tibor waren verantwoordelijk voor de analyse van de experimentele data en de inzet van kunstmatige intelligentie daarbij.

Daarnaast hebben over de jaren verschillende studenten hun schouders onder het onderzoek gezet. Het artikel dat in 2005 op grond van ons onderzoek verscheen sloeg in als een bom. We werden overspoeld door aandacht van de pers. Het programma Hoe?Zo! op televisie en op de radio besteedde aandacht aan onze resultaten. We werden gevraagd op het HAP congres dat Debbie Rijnders organiseerde. Het was voor Arjen en voor De Roedelmethode een belangrijk jaar. Helaas is het verkrijgen van onderzoeksgelden voor dit soort onderzoek ongelofelijk lastig, zodat we ook in de daarop volgende jaren het onderzoek op een laag klein pitje moesten voortzetten. Als het mij lukte om een student te vinden die op het onderwerp wilde afstuderen kreeg het onderzoek weer een impuls en zo is toch over de jaren heen gelukt met enige regelmaat wat vorderingen te boeken. Bovendien stelde het ons in staat om de wetenschappelijke basis van De Roedelmethode steeds verder uit te bouwen en te verdiepen.
Het briljante van Arjen was dat hij steeds opnieuw in staat bleek om nieuwe wetenschappelijke inzichten praktisch toepasbaar te maken.
Op die manier stuurde hij langzaam de veranderingen in De Roedelmethode.
TTerugkijkend op de afgelopen 10 jaar zien we dat de samenwerking met trainers van hulphonden steeds belangrijker werd voor Arjen en daarmee voor De Roedelmethode.

Met name de samenwerking met BultersMekke heeft Arjen er toe aangemoedigd om voor hen een praktijkgericht boek voor hun instructeurs op te zetten. Ook de banden met Rob Mos die TopDog Coaches opleidt, en natuurlijk Erica de Roode werden in deze jaren steeds belangrijker. Arjen was zeer gemotiveerd om mensen met hulphonden te begeleiden in het versterken van de band tussen hen en hun hond. Hij was zeer begaan met zowel mens als hond en realiseerde zich als geen ander hoe belangrijk deze combinaties voor elkaar zijn. Hij zocht steeds mogelijkheden om de balans tussen geven en nemen tussen baas en hond goed te krijgen. Goede hulphond staan letterlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar voor hun baas.
Hij was er zeer op gebrand dat de hulphonden zo veel mogelijk terug zouden krijgen van hun baas.
Door aandacht die hen de rust en het vertrouwen geeft.

DDit werk leidde tot een intensieve samenwerking met Erica de Roode waarmee hij vanaf 2014 een nieuwe cursus ontwikkelde. De workshop “Voelen is Zien”. Het is ongelofelijk om te zien hoe in slechts een paar uur tijd gedurende deze cursus honden bij hun baas tot een diepe rust kunnen komen, liggend tussen allerlei andere baas/hond combinaties in.

Begin van het jaar bestond De Roedelmethode 30 jaar door de omstandigheden planden we uiteindelijk 22 augustus toch een feestje, en we hebben nog lang de hoop gehad dat Arjen daar nog bij zou kunnen zijn. Helaas mocht het niet zo zijn, het werd de dag dat hij gecremeerd werd.

Namens Arjen willen we graag een paar mensen nog eens hartelijk bedanken voor hun collegiale steun en vriendschap over die 30 jaar heen. We realiseren ons dat we daarmee te kort doen aan de mensen die we niet noemen en die ook op verschillende momenten belangrijk waren voor Arjen. Debbie Rijnders voor de interviews, de editors en schrijvers van LosVast die over de jaren heen regelmatig aandacht aan De RoedelMethode hebben besteed, BultersMekke, Rob Mos, Sascha Gaus, Jacque Piederiet, Bianca, Arlette, Peter en Lenie van de Wolvenopvang, Ton Verlind, uitgeverij Elamr, Derek, Annie, alle trouwe strippen Roedelaars, iedereen die voor Arjen veel betekent heeft en natuurlijk iedereen die de tijd heeft genomen om zich met (of zonder hond) te verdiepen in De Roedelmethode.

De Stichting is opgericht nadat Arjen zijn diagnose van kanker had gekregen en zijn eerste chemokuur achter de rug had. Een periode waarin we allemaal hoopvol waren dat hij misschien die kanker nog heel lang onder de duim zou weten te houden, maar we wisten ook dat ooit het moment zou komen dat Arjen’s werkzame dagen tot het verleden zouden behoren. We wisten dat ooit de dag zou komen dat De Roedelmethode opgezet door Arjen en Francien, het zonder zijn grondleggers zou moeten doen. Dat het ooit van andere mensen zou gaan afhangen om dat mooie gedachtengoed in de praktijk te blijven brengen, om baas en hond elkaar te leren begrijpen. Het is dan ook met verdriet, maar ook met dankbaarheid dat we afscheidgenomen hebben van Arjen, die tot op het laatste moment strijdbaar was voor waar hij in geloofde en waarvoor hij zoveel energie heeft gegeven, De Roedelmethode om mens en hond tot teams te smeden waarin vertrouwen en samenwerking centraal staan.

We zijn als Stichtingsbestuur heel blij dat dit voorjaar een nieuwe lichting instructeurs aan de kwalificatie Basisinstructeur in De RoedelMethode hebben voldaan. Zij mochten hun diploma ontvangen uit de handen van Arjen en Erica. We zijn trots op deze mensen die de volharding hebben getoond om zich De RoedelMethode eigen te maken en de wil hebben om deze prachtige methode uit te dragen en daarmee weer vele bazen en honden tot elkaar te brengen.

Als Stichtingsbestuur en daarin natuurlijk bij uitstek Erica als hoofdverantwoordelijke van de RoedelMethode, steunen we hen daarbij graag. We sluiten af met de vraag aan jullie allemaal om de laatste wens van Arjen te helpen uit te laten komen, namelijk dat De Roedelmethode mag voortbestaan en zelfs weer mag gaan bloeien.

Catholijn Jonker (voorzitter), 20 augustus 2020
Namens het bestuur van de Stichting De RoedelMethode

Voorzitter: Catholijn Jonker/inhoudelijk verantwoordelijke voor De Roedelmethode
Secretaris: Erica de Roode/inhoudelijk verantwoordelijke voor De Roedelmethode
Penningmeester: Geraldine Hoekstra/Penningmeester
KvK-nummer 75463717"Vandaag, eigenlijk net, bereikte me het ...
...je bent er niet meer...

30 jaar geleden startte we samen iets moois.
Ons huwelijk en de opbouw van de Roedelmethode...

Het leven doet pijn als je niet af kan maken wat je met z'n 2 en ooit starte.

Jij bent je reis eerder begonnen dan ik.
Terwijl dat anders had moeten verlopen. Terwijl dat niet verwacht was

9 december zouden we 30 jaar getrouwd zíjn. Hoewel we niet meer samen zijn.
Zal de Roedelmethode 30 jaar bestaan...

We hebben dat niet kunnen volbrengen met ons tweeën.

Dank voor al de mooie jaren en herinneringen.
We zijn samen iets moois begonnen dat ons zal overleven."


Arjen, 7 december 2019, Vijlen.

Met Francien is een stukje oerkracht vertrokken uit de hondenwereld.
Een oerkracht die begon te ontluiken in 1990 in Rockanje Z Holland.
Toen starten we de Roedelmethode: een manier van werken die echt anders moest worden dan al het gangbare. Hoe het niet moest wisten we wel, ook hoe we het wilde: geen voerbeloning, geen correcties, rekening houden met emoties, ontwikkeling, dat dieren elkaar ook opvoeden, dat opvoeden geen mensenlijk alleen recht is, wat ook geld voor mentaal en emotioneel ontwikkeling, ook geld voor verstand, nadenken, begrijpen en...verstaan.

Nu, 30 jaar later klinkt dat logisch, maar toen was er geen enkele methodiek voor handen.
Die zijn we gaan ontwikkelen, Francien en ik, jarenlang.
De eerste pilots draaiden we begin 1990, in het Beatrix park in Utrecht. Een les koste 0.25 cent. Die 25 cent was de onkosten vergoeding voor de koffie en thee en voor de kopieerkosten van uitgewerkte lessen voor de deelnemers.
De naam Roedelmethode werd geboren, als term die de gezinsroedel , adoptieroedel voor pup en hond moet bieden na de nestperiode naar ons idee.
Een situatie waarin je als hond ook een woordje meespreekt en je begrip in moet krijgen.
Het logo werd de koesterende wolf die zijn kop legt op de schouders van de andere.

Maar wat werd dat misbegrepen allemaal.
En wat deed alle kritiek pijn, maar ook daar waren we sterk in, zijn doorgegaan, zijn verder gaan ontwikkelen.

De lessen van 0.25 cent werden mappen, de pilots werden echte cursussen, en de mappen werden boeken.
De Roedelmethode ontwikkelde, en hoe...

Tot het moment waarop jij niet meer kon, je terug moest naar de achtergrond, maar still going strong.

Tot...

De RoedelMethode is nog steeds in ontwikkeling, maar blijft uniek in zijn opbouw en wijze waarop: zonder voer, zonder correcties, alleen op basis van geurkontakt en emoties.
En, wie kan dat zeggen, zoiets op te mogen bouwen en kunnen op te bouwen...?

Ook ik zal het einde niet meemaken Francien, want ook voor mij was de taart aan het opraken, maar wat we gestart zijn zal blijven bestaan, we zijn iets begonnen wat ons overleeft in de tijd, en wie weet, wijzer worden dan wij zelf gekund zouden hebben.

De naam "De Roedelmethode" zal blijven voortbestaan in "Stichting De Roedelmethode"

Arjen.
 
Arjen is regelmatig aanwezig tijdens de begeleidingen en workshops, het lukt nog niet om hele dagen aanwezig te zijn daar is zijn conditie nog niet goed genoeg voor maar hij is wel van alles op de hoogte, dankzij Erica de Roode en Catholijn Jonker.

We zijn er nog...

2018 was een zwaar jaar voor ons bedrijf.
Francien die al kwakkelde met haar gezondheid, als we het licht uitdrukken, tot overmaat van ramp werd Arjen met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Sankt Vith België.
Diagnose in eerste instantie maagverstopping, in 2e instantie maagkanker.
Alle activiteiten, alle workshops moesten terstond stopgezet worden. Opeens, van de ene dag op de andere.
Erica de Roode nam over voor praktijk daar waar nodig, en haalbaar was.
Activiteiten uit de Ardennen werden overgebracht naar Vijlen in Nederland.

Nu, 2019, gaan we hergestructureerd verder.
Arjen heeft de Ardennen verlaten en is naar Vijlen verhuisd, fysiek was het niet meer te doen in Salm.
Vijlen is ondertussen zo aangepast dat er ook een theorie en praktijkruimte aan huis gemaakt is.
De tijd van 'Roedel on tour' kan nooit meer terugkomen. Hoeft zo ook niet meer, binnen de grenzen kan Arjen zo toch weer het eea oppakken.
'Oppakken', want het gaat het hulp en steun van 2 zeer deskundige professionals:
Erica de Roode en Prof.Dr. Catholijn Jonker.

We hopen iedereen weer te mogen ontvangen in Vijlen in 2019.


Sinds december 2018 in de boekwinkel


Nieuwe theorieruimte in Vijlen

We hebben onze eigen theorieruimte waar de honden mee naar binnen mogen.

 


naar boven