Hondenopvoedingsinstituut DE ROEDEL             
 Home
 Nieuws
 Agenda
 Opvoeden? Natuurlijk!
 De Roedelmethode
 Aannamen
 Hoe en Wat
 Prijzen
 De HFB; hands free!
 Beschikbaarheid
 Reserveren
 Speciale Leergang
 Strippenweekends
 Boeken
 Dog Cognition
 Opleiding RM
 Roedel Relaties
 Roedelkronieken
 Media
 Over ons
 Contact
 Links

© 2003 - 2020
Hondenopvoedingsinstituut
De Roedel

Niets van deze site mag zonder toestemming op welke manier dan ook overgenomen worden.

   

 

25 jaar Roedel in vogelvlucht Surprise party 25 jaar!

Door de jaren heen is De Roedel vaak de voorloper geweest van heel wat veranderingen die in trainingsland plaatsvonden. Veel van die veranderingen zijn intussen in de hondenwereld normaal en vanzelfsprekend, zoals…

1990 Geen slipkettingen op het Roedeltrainingsveld! In die tijd was de slipketting normaal en passend bij de toenmalige trainingsmethodiek; het corrigeren van de hond door aan de lijn te trekken en te rukken. Omdat dit binnen De Roedelmethode ook toen al ‘not done’ was, kon de slipketting de prullenbak in. Bovendien bleven de meeste mensen als reactie op het gedrag van de hond in een reflex toch aan lijn trekken, dus hebben we de slipketting maar helemaal verboden...
     
1990 Brokjes en koekjes als beloning (positieve bekrachtiging) worden vervangen door speeltjes, spelen en fysiek contact als beloning; het directe sociale contact tussen baas en hond, een zeer belangrijk aspect binnen de Roedelmethode®!
     
1990 Voor de verschillende cursussen wordt de theorie per les op papier gezet en in een lesmap aan de cursisten meegegeven. Hierdoor wordt een doorlopende wisselwerking tussen de gedragsleer/theorie en de praktijk mogelijk. In dit jaar schreven we vier lesmappen.
     
1993 Het afnemen van een gedragstest van elke hond wordt standaard opgenomen het in eerste cursuspakket, zodat er tijdens de training meer individueel gericht gewerkt kan worden.
Deze test krijgt elke cursist uitgewerkt mee, samen met een (groeps) foto.
     
1993 Ook elke baas-hond combinatie is anders. Om zoveel mogelijk in te kunnen spelen op de resultaten van de gedragstest en de specifieke baas/hond combinatie willen we zo individueel en gedifferentieerd mogelijk werken. Daarom zijn er maximaal vijf honden in een groepje. Het gebeurt ook dat, in geval van bepaalde ‘probleemhonden’, de groep slechts bestaat uit drie honden.
Omdat de meeste honden twee bazen hebben, betrekken we ook zoveel mogelijk beide bazen bij de training, die elkaar afwisselen of samen (en tegelijkertijd) met de hond bezig zijn.
     
1993 Uniek: De Roedel biedt de mogelijkheid om vakantie te verbinden aan hondentraining in de Belgische Ardennen. Recreatie en educatie in een ontspannen sfeer en in een prachtige omgeving!
     
1993 Een uitbreiding van de Roedelbegeleiding en Roedelservice: gratis telefonische spreekuren. Voor elke cursist die gedurende de week vragen of problemen heeft en voor mensen die op zoek zijn naar meer informatie over honden, hondengedrag en Roedeltrainingen. Dit voorzag duidelijk in een behoefte, want er werd druk gebruik van gemaakt!
     
1993 Op verzoek en in directe samenwerking met dierenartsen waagt De Roedel zich er aan om
vuurwerkcursussen te gaan geven, in een opbouw van drie lessen. Dat leverde heel wat commotie op! Vuurwerkcursussen zijn intussen een normaal en vertrouwd fenomeen. Het is opvallend, dat de meeste van deze cursussen zijn opgebouwd in drie lessen.
     
1993 De Roedelmethode is zeer gericht op de dagelijkse praktijk van hondenbezitters. Daarom hoeven de eigenaars van teven ook geen lessen te missen wanneer hun teefje loops is; zij trainen ook dan gewoon in hun eigen groepje mee.
     
1994 De samenwerking met dierenartsen wordt geïntensiveerd. Het doel: beter preventief kunnen werken door goede voorlichting voor (potentiële) hondenbazen. Dierenartsen en hondentrainers werken nu in de praktijk zeer nauw samen; de dierenarts geeft veterinaire voorlichting op het trainingsveld, de hondentrainers geven praktische gedragslessen in de dierenartsenpraktijk.
     
1994 Er worden wekelijks verschillende spreekuren voor probleemgedrag in een aantal dierenartsenpraktijken in en rond Utrecht gehouden. In geval van een gedragsprobleem kunnen mensen met hun hond rechtstreeks vanuit de spreekkamer naar de andere spreekkamer voor het gedragsspreekuur!
     
1994

ook op het trainingsveld werd regelmatig
gezorgd voor ongewone afleiding…
Een nieuwe, nog onbekende en ongewone les; het trainen in de dagelijkse praktijk. Een les trainen in de stad wordt standaard opgenomen in het cursuspakket. Dat een opgevoede hond overal welkom is werd opnieuw duidelijk, want alle winkeliers werkten hier vol enthousiasme aan mee!

     
1994 Er zijn nu regelmatig extra theorie-avonden rond een bepaald thema, zoals; Hond en kind, Een kind op komst? Welke pup past bij mij? Een reu of een teef?
In de dierenartsenpraktijk in samenwerking met de dierenarts; Hoe en wat bij dierenartsbezoek? Wat doet de dierenarts met je hond en hoe kun je als baas het beste met je hond omgaan bij de dierenarts. Castreren, waarom wel of juist niet? Veel van deze avonden werden ondersteund door eigen filmpjes.
     
1995 Het gebruik van het ‘handen vrij’ trainen wordt geïntroduceerd in de Roedelcursussen. Deze speciale riem werd door De Roedel ontwikkeld om beter tegemoet te kunnen komen aan de inhoud van de lessen. Omdat het lichamelijke contact tussen baas en hond een belangrijke rol speelt, heeft de baas zijn beide handen nodig.
     
1996 Door de unieke en totaal andere benadering van hondentraining worden we benaderd door een uitgever. Deze wil de door De Roedel ontwikkelde lesmappen in boekvorm uit geven. Hiervoor moet de inhoud van de lesmappen bewerkt worden, waar we vanaf dat moment mee aan de slag gaan.
   
1996 De ‘handen vrij’ riem van De Roedel, de HFB, wordt geregistreerd als eigen Roedelproduct. De cursisten hadden de vele praktische voordelen in het dagelijks gebruik al ontdekt!
We vonden een geweldig bedrijf dat deze riemen exclusief voor ons wilde produceren. Tot op heden maken zij nog steeds de topkwaliteit HFB’s voor ons! Met dank aan Bol, Ria, Rob en alle anderen bij Mol BV.
   
1997 Een aantal keren per jaar is er de mogelijkheid voor de cursisten om deel te nemen aan een cursus gedragsherkenning. Deze duurt een dag. De dag start met een theoretisch deel en na de lunch een praktijkdeel, waarbij filmopnamen worden gemaakt. Deze opnamen worden vervolgens uitgebreid besproken. Erg intensief, maar leuk, gezellig en zeer leerzaam!
     
1998 Het eerste boek komt uit, met de titel ‘Honden trainen in 9 lessen’ (op aandringen van de uitgever). Deze titel wordt bij de tweede druk veranderd in ‘Honden trainen volgens de regels van de natuur, met De Roedelmethode’. Intussen is van Deel 1 de 3e druk verschenen en zijn er meer dan 10.000 exemplaren verkocht.
     
1998 Het geven van groepscursussen betekent concessies moeten doen aan de behoefte van het individu. Om toch aan die behoefte te kunnen voldoen, willen we eigenlijk individueler en gerichter gaan werken. Daarom besluiten we de vakantie en trainingsmogelijkheden in de Belgische Ardennen te intensiveren.
     
1999

Chateau Kazimir - cuvee Merci ,
gekregen als afscheidscadeautje…
‘Ik vertrek’! We maken voorbereidingen om De Roedel definitief naar de Belgische Ardennen te ‘verplaatsen’. Dat jaar bouwen we De Roedel in Nederland af, we ronden alle cursussen af en nemen – niet zonder moeite - afscheid van al onze cursisten.
     
2000

Kopie van foto: Judith Lissenberg, 2001 (de originele foto
was echt prima!) “Arjen stelt prikkelende vragen…”
De Roedel maakt een nieuwe start in België. Er wordt een heel andere en nieuwe trainingsmanier opgezet, getest en goed bevonden. De geheel individuele aanpak wordt nu gecombineerd met een compleet andere en unieke vorm van lesgeven: het actief participerend, vragend en ervarend leren vervangt de gebruikelijke docerende aanpak.de aanpak.
     
2001 De ideeën voor het tweede boek worden op papier gezet. De behoefte aan wetenschappelijk onderzoek wordt groter, vooral met betrekking tot het sociale gedrag van honden en wolven (de verschillen en overeenkomsten) en om op wetenschappelijke wijze de basisuitgangspunten van De Roedelmethode te testen op validiteit.
     
2003 Een zeer uniek jaar; een hondenschool en de wetenschap die de handen in elkaar slaan!
Het interdisciplinaire onderzoek Dog Cognition gaat van start.
     
2004 De Roedel ontwikkelt samen met Catholijn Jonker ( TU Delft), Tibor Bosse ( VU Amsterdam) en studenten van de VU een nieuwe methodiek om gedragsonderzoek zo objectief en zuiver mogelijk te krijgen, door het gebruik van technieken uit de kunstmatige intelligentie..
     
2005 Het wetenschappelijke artikel over het gebruik van linker en rechtervoorpoot bij honden en het uitvoeren van een taak, wordt geaccepteerd voor de Cognitive Science Conference in Italië ; “Paw Preference Correlates to Taks Performance in Dogs” (Arjen van Alphen, Tibor Bosse, Ildiko Frank, Catholijn M. Jonker, Francien Koeman),
De Roedel krijgt een uitzonderlijk compliment; volgens de mensen van de Cognitive Science Conference zijn wij de allereerste hondenschool met een wetenschappelijk artikel op naam!
     
2008 Deel 2 van ‘Honden trainen volgens de regels van de natuur, met De Roedelmethode’ komt (eindelijk) uit. Het is het eerste hondenboek dat zich geheel richt op het sociale leren van honden en het praktische resultaat van jarenlang onderzoek. r /> Hierdoor is het uniek in de hondenwereld en zeker iets om trots op te zijn!
     
2008 Binnen Dog Cognition wordt een ander en nieuw stukje onderzoek gestart, als nieuw onderdeel van het Dog Cognition onderzoek; de verschillen en overeenkomsten in het sociale gedrag van wolven in gevangenschap en verwilderde, in vrijheid levende honden.
     
2009 In gedragsonderzoek is subjectiviteit een gekend struikelblok. Voor het onderzoek Dog Cognition wordt gebruik gemaakt van technieken uit de kunstmatige intelligentie, waardoor de menselijke subjectiviteit wordt gereduceerd. Niet mensen, maar de computer scoort de onderzoeksresultaten. Het artikel hierover, “Improving Interobserver Reliability by Artificial Intelligence Techniques in Behavioural Research” (Arjen van Alphen, Tibor Bosse, Catholijn M. Jonker, Francien Koeman) werd geaccepteerd voor de 2009 IEEE International Conference on Social Computing te Vancouver.
     
2010 April: De Roedel en De Roedelmethode 20 jaar!

De Roedel 20 jaar; lieve Roedelaars… heel erg bedankt!
     
 
Vanaf april 2010 ontvingen we in 2010 ‘tussendoor’ heel wat leuke, lieve (en complimenteuze) felicitatiekaarten en felicitatiemails en veel Roedelaars die naar Salm kwamen brachten bloemen en planten voor ons mee!

Al met al lieve Roedelaars, het was helemaal overweldigend, al jullie cadeau's, mails, post, bloemen en de rest!
     
2011 StudieWeekend; is Positief trainen altijd hondvriendelijk?
Max die niets lekker vindt... Lady die nooit wil spelen… Boy die zijn baas negeert...
Het was een geweldig weekend! Foto’s Studieweekend
   
2011 Artikel in Los Vast 4 2011 (O&O) ’Beter dan…’
Verslag Studieweekend 2011 door Regine Voort
Foto’s Studieweekend en filmpjes Studieweekend
   
2012 Introductie Speciale Leergangen, 3 intensieve zeer leerzame weekends over sociaal leren.
   
2012 Eerste speciale FaceBook Vrienden Workshops in mei en oktober, die waren druk bezocht!
Foto’s FB workshop mei en FB workshop oktober
   
2012 In Hondenmanieren nr 7/8 “Begrenzen volgens de regels van de natuur
“De Roedel heeft een heel eigen kijk op honden en eigen opvoeding- en trainingsmethode ontwikkeld. Arjen van Alphen en Francien Koeman proberen dit zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de wijze waarop honden dat onderling doen. In dit artikel geven zij hun visie op begrenzen.”
   
2012 Van ons boek “honden trainen volgens de regels van de natuur, natuurlijk opvoeden doe je zo!” Deel 1 verscheen de vijfde – herziene druk. Tegelijk verscheen de derde – herziene- druk van “honden trainen volgens de regels van de natuur, natuurlijk opvoeden door sociaal leren” van deel 2.
   
2013 Verslag van de FaceBookVrienden workshop in oktober 2012 in Hondenmanieren nr 2, door Judith Lissenberg; “Praten met je neus Foto’s van deze workshop
   
2013 Voor de roedel van De Roedel 2013 niet het beste jaar; afscheid van Moreau, Olibrius en Porthos en daarmee het einde van Groenendaelerkennel van de Hoede
   
2014
Mei; de eerste (succesvolle, maar vermoeiende)Roedel On Tour in Nederland, in Nijkerkerveen, met maar liefst acht workshops!

2014 Augustus; Nog een keer On Tour, dit keer in Vijlen (Zuid Limburg)
   
2014 Oktober; drie maal is scheepsrecht’, de derde Roedel On Tour, dit keer in Dogcentrum in Zaltbommel met Drie Tweedaagse (drukbezochte) workshops
   
2015 Agenda 2015, met dit jaar opnieuw de Roedel On Tour, met drie tweedaagse workshops
   
2015 april; De Roedel en De Roedelmethode 25 jaar!
   
 

naar boven